MATEMATIČNI AKTIVČlani:

ime in priimek e-poštni naslov
Helena Kapus helena.kapus@gmail.com
Tanja Dermota tatjana.dermota@guest.arnes.si
Matjaž Pertot matjaz.pertot@guest.arnes.si
Mojca Lokar mojca.lokar@guest.arnes.si
Barbara Kušar barbara.kusar@guest.arnes.si
Metoda Šmigoc (vodja aktiva) metoda.smigoc@guest.arnes.si
mag. Aljoša Brlogar aljosa.brlogar@guest.arnes.si


Število ur:

Matematika ima v 1., 2. in 3. letniku 4 ure na teden, v 4. letniku pa 5 ur na teden. Ker je matematika zaenkrat še obvezni predmet na maturi, imamo ponavadi v 4. letniku organizirane priprave na osnovni in višji nivo.


Snovi:

1.letnik: številske množice, izjave in množice, statistika, računanje z izrazi in razstavljanje, linearna funkcija, geometrija v ravnini (del)
2.letnik: geometrija v ravnini (del), kotne funkcije, vektorji, potence z racionalnim eksponentom, lastnosti funkcij, kvadratna funkcija, eksponentna funkcija, logaritemska funkcija
3.letnik: polinomi, racionalna funkcija, krivulje drugega reda, kotne funkcije, merjenje v geometriji
4.letnik: kombinatorika in verjetnost, statistika, zaporedja, limite, odvod in integral


Tekmovanja:

Izvajamo tekmovanja iz logike (šolsko in državno) ter matematično tekmovanje (kenguru, regijsko in državno).
Za dijake, ki želijo več o matematiki in logiki, organiziramo krožek (1. in 2. letnik).

Če je dijak manjkal pri urah matematike oz. če česa ne razume, lahko pride na govorilne ure h kateremukoli profesorju matematike.

Uporabne povezave

2019 2020 2021
p t s č p s n
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: