FIZIKA


Člani fizikalnega aktiva:

Ime in priimek elektronski naslov povezava na domačo stran
Janez Pokorn, lab. janez.pokorn@guest.arnes.si  
Daša Rozmus, prof. dasa.rozmus@gjp.si  
Dejan Zupan, prof. zupan.d@gmail.com  
mag. Oliver Ogris oliver.ogris@guest.arnes.si  
dr. Darko Zupanc darko.zupanc@guest.arnes.si  
dr. Jure Žalohar jure.zalohar@gmail.com  http://www2.arnes.si/~jzaloh/physics.htm
 

Program dela:

 • ureditev letnih priprav na pouk fizike z upoštevanjem posebnosti razredov
 • priprava splošnih napotkov za pouk fizike
 • oblikovanje skupnih kriterijev za ustno in pisno ocenjevanje pri pouku ter pri popravnih izpitih
 • pregled in dopolnitev minimalnih standardov znanja
 • nabava najnujnejših učbenikov za redni pouk in druge strokovne literature
 • nabava laboratorijske opreme za izvajanje demonstracij in vaj
 • udeležba seminarjev in študijskih skupin
 • priprave in sodelovanje na regijskem tekmovanju iz fizike
 • izpeljava OIV
 • vključitev v projektni teden z delavnicami in ekskurzijami
 • seznanitev s pravilniki (o šolskem redu, ocenjevanju in drugo) in oblikovanje sprememb


O fiziki:

Fizika spada med najbolj eksaktne naravoslovne znanosti. Hkrati fizikalni pojavi, ki jih lahko merimo par excellence, predstavljajo danes najnatančnejše in najbolj izdelano področje znanosti. Jezik fizike je matematika. V naravi obstajajo pojavi, ki jih lahko izrazimo s številkami. Takšnemu opisu narave pravimo kvantitativni. Druge znanosti so prešle h kvantitativnemu opisovanju narave šele relativno pozno.


Uporabnost fizike:

Fizika na žalost med ljudmi ni najbolj priljubljena. Vzrok je predvsem v tem, da od človeka zahteva precejšno mero samodiscipline in poglobljenega študija. Hkrati je lahko relativno zapletena in težka. Vendar pa je kot temeljna naravoslovna znanost zelo pomembna. Matematično-fizikalna modeliranja se dandanes pojavljajo povsod: v naravoslovju (biofizika, fizikalna bilogija, biokemija, fizikalna kemija, strukturna geologija, meteorologija...) ter v družboslovnih znanostih (psihologija, sociologija, ekonomija...). Znanje matematike in fizike zato v moderni in razviti družbi postaja vse bolj zaželjeno, koristno in cenjeno.


Fizika v srednji šoli:

V srednji šoli je program fizike porazdeljen preko treh letnikov. V prvem in drugem letniku sta na teden dve uri, v tretjem letniku pa so fiziki namenjene tri ure. V četrtem letniku je fizika izbirni predmet. Poučuje se 4 ure na teden in veliko dijakov se odloči za maturo iz fizike. V četrtem letniku izbere fiziko v povprečju okoli 10 dijakov na razred.


Povezave:

Vsebina Povezava
Stran namenjena fiziki na Gimnaziji Kranj (avtor Jure Žalohar) http://www2.arnes.si/~jzaloh/physics.htm
Matura iz fizike http://www2.arnes.si/~jzaloh/mt.htm
Raziskovalne naloge http://www2.arnes.si/~jzaloh/research.htm
PHET Physics http://phet.colorado.edu/
Hyper Physics http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html

Uporabne povezave

2018 2019 2020
avgust september oktober
p t s č p s n
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: