Maturitetni koledar 2017


Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov v posameznem izpitnem roku določi Republiška maturitetna komisija ob soglasju ministra, pristojnega za šolstvo. Objavi jih najkasneje šestdeset dni pred začetkom mature v spomladanskem in jesenskem roku.

V maturitetnem koledarju so vsi najpomembnejši datumi za izvedbo mature v letošnjem šolskem letu.

V šolskem letu 2016/2017 bo matura potekala po naslednjih časovnih terminih, ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo (DKSM).   

                   
Spomladanski rok splošne mature 2017

15. november 2016        Rok za oddajo predprijave
28. marec 2017            Zadnji rok za prijavo  kandidatov k SM in k izpitu iz maturitetnega predmeta
v spomladanskem izpitnem roku na šoli

18. april 2017                  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
27. april 2017                  Rok za spremembo prijave (zamenjava izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti
na šoli zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode) 

 4. maj 2017       Slovenščina  I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
15. maj 2017      Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
17. maj 2017      Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
23. maj 2017      Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli

27. maj 2017      Angleščina

29. maj 2017      Slovenščina  II. del (izpitna pola 2)

30. maj 2017      Filozofija, psihologija, sociologija

31. maj 2017      Kemija

 1. junij 2017      Umetnostna zgodovina,  informatika

 2. junij 2017      Biologija

 3. junij 2017      Matematika

 5. junij 2017      Nemščina, Francoščina**
6. junij 2017       Geografija
7. junij 2017       Ruščina

 8. junij 2017      Zgodovina

9. junij 2017       Fizika

10. junij 2017     Francoščina** 
12. junij 2017     Francoščina**, španščina


Ustni izpiti mature:   od 14. do vključno 22. junija 2017

10. julij 2017          Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
13. julij 2017            Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 14. do 27. julija 2017               Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

 

Jesenski rok splošne mature 2017


11. julij 2017       Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2017         Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
20. avgust 2017         Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli. 
24. avgust 2017        
Slovenščina  I. in II. del (izpitna pola 1 - šolski esej, izpitna pola 2)
25. avgust 2017         Matematika
26. avgust 2017*       Tuji jeziki in izbirni predmeti
28. avgust 2017*       Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2017*       Tuji jeziki in izbirni predmeti
30. avgust 2017*       Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

4. september 2017           Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
Ustni izpiti mature              Od 24. avgusta do vključno 4. septembra 2017
15. september 2017         Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
18. september 2017             Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
Od 21. do 28. septembra 2017           Vpogledi v izpitno dokumentacijo 
14. januar 2018       Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2017 

Če si želite ogledati državni maturitetni koledar obiščite spletno stran Državnega izpitnega centra:

http://www.ric.si./splosna_matura/maturitetni_koledar/

 

Uporabne povezave

2016 2017 2018
p t s č p s n
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: